Translate

Monday, September 17, 2012

Die “Blondes” tree op in Stilbaai.

Stilbaaiers het Woensdagaand 29 Augustus die vooorreg gehad om te luister na twee pragtige talentvolle dames wat op twee klaviere uitgevoer het.
Hulle het begin met ‘n Mozart medley waarin temas van Mozart sonatas, o.a. die Alla Turka, Halleluja en Mozart se Klarinet Konsert voorgekom het.
 Dit is gevolg deur uittreksels uit Tchaikovsky werke,  soos die bekende Warskou konsert, en temas uit die Neutekraker en Swanemeer.

Na ‘n kort pouse is die program voortgesit met verskeie liedjies
van ABBA :-  Money,Money, Money,  Dancing Queen,  Fernando en vele ander.
‘n Allegaartjie van 12 liedjies oor die Boland het die program afgesluit. Dit is gespeel in 12 verskillende sleutels vanaf D maj. tot C kruis maj. As toegif het hulle Olivian van Pazola gespeel.

Dit is merkwaardig hoe hierdie twee pianiste mekaar komplimenteer met hul samespel. Hulle het selfs die twee klaviere gewissel om so mekaar se spesiale hoogtepunte te benadruk. Temas is goed uitgevoer sonder indiwiduele oorheersing.  Hulle tegniese vaardigheid en gevoelvolle spel het beïndruk.

Dit was beslis ‘n genotvolle aand en dank gaan weereens aan die Stilbaai Musiekvereniging vir nog ‘n baie suksesvolle konsert.

Dr Marian Smit

No comments: